Min fritidsaktivitet

Dette prosjektet handler om å formidle tanker, følelser, opplevelser og ønsker på et annet språk. Ved å ta utgangspunkt i egen fritidsaktivitet eller interesse er man sikker på at alle har noe de kan fortelle om.

Innledning

Dette prosjektet er beregnet på andre fremmedspråk, VG1, og passer både til nivå I og II.

Prosjektet er beregnet på 4 - 5 økter (4 klokketimer), med noe forarbeid av lærer.

 

Mål

Hovedformålet med prosjektet er å kommunisere på et annet språk, med fokus på å uttrykke egne opplevelser, tanker, holdninger, meninger og ønsker.

Tilknytning til læreplan

 • forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
 • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
 • bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
 • skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i to til tre europeiske land er etablert i god tid for planlegging av prosjektet.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 • Elevene leggees og inn som deltagere.

Gjennomføring

Første skoletime

Elevene logger seg på og oppretter en profil:

 • navn, alder, familie, kjæledyr, hvordan de bor
 • tre egenskaper som sier noe om dem
 • tre til fem setninger om skolen sin
 • Tre til fem setninger om hjemstedet sitt

Andre skoletime

Elevene lager et blogginnlegg (forumet på Twinspace) der de presenterer fritidsaktiviteten eller interessen sin.

 • 10 til 15 setninger om hva det er, hvor ofte de holder på, når, hvor, alene eller sammen med andre...
 • Har de noen ambisjoner eller mål med denne aktiviteten/interessen?
 • Hva er det som er så bra med denne aktiviteten eller interessen?
 • De legger ved ett eller flere bilder

Tredje skoletime

Elevene leser minst tre andre blogginnlegg - læreren passer på at alle blir lest

 • De skriver en kommentar og stiller ett til tre oppfølgingsspørsmål til hvert av de tre innleggene

Fjerde skoletime

 • Elevene leser de kommentarene de har fått, og likedan svarer de på spørsmålene.
 • De kan også skrive en refleksjonstekst over utbyttet (på morsmålet).

 

Utstyr

 • TwinSpace
 • PC / Mac
 • Nettbrett

Tips

Det er lurt å velge en partnerklasse der elevene også har det aktuelle språket som fremmedspråk, og ikke som morsmål. At elevene er på noenlunde samme nivå, gjør det lettere for dem å kommunisere.

De trenger ikke være i samme aldersgruppe, men det er kanskje en fordel at gapet ikke er for stort.

Det kan også være en mulighet å utvide prosjektet til å inkludere en videofil, der elevene i tillegg får prøve seg muntlig.

Prosjektet kan også tilpasses yngre elevgrupper ved å forenkle, eller man kan bygge ut ved å stille større tekstlige krav. Temaet åpner for mange muligheter.

Vurdering

Elevene skriver en refleksjonstekst til slutt, der de sier noe om hvilket utbytte de har hatt. Hva var krevende, hva var morsomt, hva var utfordrende og hva var utbyttet i etterkant?

Man kan også velge å vurdere blogginnlegget de skriver.

 

 

Detaljer

Stikkord

Forfatter: Eldfrid Fjøsne
Organisasjon:
Oppdal videregående skole
Publisert: 06. okt 2017
Oppdatert: 09. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • påske
  Dette prosjektet fokuserer på å lære om påskefeiringen i et annet land, samtidig som man forteller om sin egen feiring, egen kultur og egne tradisjoner. Prosjektet egner seg for elever som har spansk nivå II på VG1, men kan også tilpasses andre språk, nivå og høytider.
 • Guess who
  In a global world, teenagers all over Europe share the same idols and role models. In this project, students will produce video interviews with international celebrities without revealing their names, and students of other nationalities will have to guess who the chosen celebrity is.
 • Filmkamera
  Sharing cultures through the world of movies
  Videregående elever ser og diskuterer filmer på tvers av landegrenser. Varighet tre måneder med en til to timer pr. uke.