Naturen uten plast

Dette prosjektet tar utgangspunkt i 21st century skills:
Collaboration (samarbeid)
Creativity (kreativitet)
Critical Thinking (kritisk tenkning)
Citizenship (medborgerskap)
Character (dannelse)
Communication (kommunikasjon)

Hva skjer med all plast som kastes i naturen? Hva kan vi gjøre med at vi kaster så mye plast?

Innledning

Hva skjer med all plast som kastes i naturen? Hva kan vi gjøre med at vi kaster så mye plast. Vi vil gå på nettet sammen med barna og se nærmere på hvor plasten blir av. Vi vil la barna komme med ideer rundt hvordan vi kan bruke mindre plast. De kan vise det og skape noe ut fra mange uttrykksmåter, blant annet lek, tegning, sang, drama, musikk, IKT. Disse ideene kan de så vise fram til de andre barna i gruppa.

Mål

Å gjøre barna kjent med at vi bruker og kaster for mye plast. Få dem til å tenke på, hvordan vi kan hjelpe til med å redde jordkloden vår. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Barna skal bli bevisste over dette og påvirke sin familie.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (Rammeplanen 2017)

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. (Rammeplanen 2017)

Slik gjør du

Dette prosjektet skal bygge på CRAFT modellen, hvor vi har funnet et problem som vi skal undre oss over med barna. 

Det starter med at barna skal idemyldre, ved å søke på nettet sammen med en voksen. Hva finner vi?

Vi spør barna, hva kan vi gjøre for å hjelpe til med å minske plast avfall. De kommer med ideer om hvordan dette kan gjøres gjennom ulike uttrykksmåter. Vi kan ta opp alle de gode ideene med video, slik at det ikke blir glemt. Dette siden fem- åringene ikke kan skrive ennå. 

De skal deretter lage sine ideer og presentere de for de andre barna etter den 22 april, som er jordens dag. Her kommer barns medvirkning til å stå i fokus. 
 

Utstyr

Man trenger en pc eller ipad, tablet. 

Forfatter: Maria Solberg
Organisasjon:
Reddiken Kanvas bhg
Publisert: 03. nov 2018
Oppdatert: 09. apr 2019

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Lag en digital bok med former
  Skap, lek og lær sammen med barna. Bruk former som tema på ulike måter på tvers av fagområdene i Rammeplanen.
 • Her har vi satt en penn bak på bee bot, slik at den kan tegne
  I dette læringsopplegget vil jeg vise dere hvordan jeg har introdusert koding i barnehagen.
 • Opp og ned med kroppen er toppen.
  Barna i barnehagene, som er med i prosjektet skal selv finne ut og velge ulike måter å bevege seg på.
  De øvelsene de velger blir satt sammen til en olympiade.