Edinburgh inviterer eTwinning-lærere i april - KANSELLERT

Edinburgh inviterer eTwinning-lærere i april - KANSELLERT

Dato
-
Sted
Edinburgh
Målgruppe
Lærere i barnehage og på barneskolen

Edinburgh - fotograf Nathalia Engebretsen

Lærere med elever i alderen 4 - 11 år inviteres til Skotland.

Seminaret vil gi en innføring i bruk av eTwinning-plattformen, hvordan bruke IKT på en pedaogisk god måte i klasseværelset, nettverksbygging, sosialt samvær og hjelp til å komme i gang med et eTwinning-prosjekt.

eTwinning-Norge dekker flyreise og seminaravgift (hotell, bevertning under seminaret og eventuelle sosiale aktiviteter)
Det forventes at deltaker finner en prosjekt-partner i løpet av seminaret, starter planlegging av et prosjekt og sammen med elevene gjennomføre dette i løpet av 2020.

Lærere som er registrert i eTwinning-portalen vil bli prioritert i søknadsbehandlingen.
Du kan registrere deg her: http://etwinning.net
Søknadsfrist 28.2.2020


Eventuelle spørsmål kan rettes til
Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no eller 90422914
Stian Hofslett Thowsen - stian.thowsen@diku.no - 41208238

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 27. jan 2020
Oppdatert: 20. mar 2020