Konferanse for lærere som underviser i yrkesfag - KANSELLERT pga COVID-19 viruset

Konferanse for lærere som underviser i yrkesfag - KANSELLERT pga COVID-19 viruset

Dato
-
Sted
Budapest
Målgruppe
Lærere som underviser i yrkesfag i videregående opplæring

Budapest

eTwinning samler lærere fra hele Europa i Budapest i april.

Konferansen vil ha fokus på hvilke muligheter eTwinning kan tilby yrkesfagene i videregående opplæring, og hvordan lærere og elever gjennom prosjektarbeid kan delta i og være en aktiv del av samfunnet. Arrangør ønsker å samle representanter fra alle yrkesfagene. 

eTwinning-Norge dekker flyreise og seminaravgift (hotell, bevertning under seminaret og eventuelle sosiale aktiviteter)
Det forventes at deltaker finner en prosjekt-partner i løpet av seminaret og starter planlegging av et prosjekt og sammen med elevene gjennomføre dette i løpet av 2020.

Lærere som er registrert i eTwinning-portalen vil bli prioritert i søknadsbehandlingen.
Søknadsfrist 28.2.2020


Eventuelle spørsmål kan rettes til
Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no eller 90422914
Stian Hofslett Thowsen - stian.thowsen@diku.no - 41208238

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 31. jan 2020
Oppdatert: 13. mar 2020