Lærere på ungdomstrinnet inviteres til Jordan og 21st Century Skills - seminar UTSATT til september/ oktober

Lærere på ungdomstrinnet inviteres til Jordan og 21st Century Skills - seminar UTSATT til september/ oktober

Dato
-
Sted
Amman
Målgruppe
Lærere med elever på ungdomstrinnet

eTwinning-flagg

eTwinning organiserer et seminar i Jordan med 21st Century Skills som tema.
Det vil bli innføring i bruk av eTwinning-plattformen og ulike digitale verktøy. Sammen vil lærere teste ut og diskutere god pedagogisk bruk av IKT i klasserommet og legge tilrette for å imøtekomme morgendagens krav til digital kompetanse.

eTwinning-Norge dekker flyreise og seminaravgift (hotell, bevertning under seminaret og eventuelle sosiale aktiviteter)
Det forventes at deltaker finner en prosjekt-partner i løpet av seminaret, starter planlegging av et prosjekt og sammen med elevene gjennomføre dette i løpet av 2020.

Lærere som er registrert i eTwinning-portalen vil bli prioritert i søknadsbehandlingen.
Du kan registrere deg her: http://etwinning.net
Søknadsfrist 28.2.2020


Eventuelle spørsmål kan rettes til
Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no eller 90422914
Stian Hofslett Thowsen - stian.thowsen@diku.no - 41208238

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 31. jan 2020
Oppdatert: 15. mar 2020