Nordisk eTwinning-samling i Keflavik på Island

Nordisk eTwinning-samling i Keflavik på Island

Dato
-
Sted
Keflavik
Målgruppe
Lærere i fellesfagene historie/ samfunnsfag for elever på yrkesfag

Island har ansvar for den nordiske eTwinning-samlingen i 2019.
Seminaret holdes 11.-13.november i Keflavik.

Målgruppe er lærere som underviser i samfunnsfag/ historie for yrkesfagelever.
Tema er demokrati.
Arbeidsspråk vil være de skandinaviske språkene og noe engelsk.
Det forventes at deltakerne finner en samarbeidspartner for prosjektgjennomføring i skoleåret 2019/20.

Seminaret vil by på faglig oppdatering, innføring i bruk av eTwinning-portalen, erfaringsdeling og sosialt samvær.
Vi dekker flyreise og seminaropphold (hotell og bevertning under seminaret). Andre utgifter som vikar etc må dekkes av skolen.

Spørsmål kan rettes til
Lisbeth K Gregersen, 90522914 eller lkg@udir.no
Jostein Kvisterøy, 45261919 eller jkv@udir.no

Søknadsfrist er 6.september.

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 15. aug 2019
Oppdatert: 08. sep 2019