Samling for spansklærere i Madrid

Samling for spansklærere i Madrid

Dato
-
Sted
Madrid
Målgruppe
Lærere som underviser i spansk som fremmedspråk på ungdomsskolen og i videregående opplæring

Hvert år arrangeres det eTwinning-seminar for lærere som underviser i spansk som fremmedspråk.
I år holdes seminaret i Madrid i november. Foreløpige datoer er 7.-9.11, men endelig bekreftelse kommer tidlig i september.

Arbeidsspråk er spansk.
Det forventes at deltakerne finner en prosjekt-samarbeidspartner og gjennomfører et prosjekt med elevene i løpet av skoleåret.

Seminaret vil tilby faglig påfyll, erfaringsdeling, innføring i bruk av eTwinnings-portalen, nettverksbygging og sosialt samvær.
Vi dekker flyreise og seminaropphold (hotell og bevertning under seminaret)
Andre utgifter må dekkes av den enkeltes skolen.

Spørsmål kan rettes til
Lisbeth Gregersen  +4790522914 - lkg@udir.no
Jostein Kvisterøy - +4745261919 - jkv@udir.no
Nasjonale koordinatorer eTwinning 

Søknadsfrist 6.9.2019

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 15. aug 2019
Oppdatert: 08. sep 2019

Kurs og seminarer

Danmarks Læringsfestival - Bella Center, København