Om eTwinning Norge

eTwinning er et gratis tilbud til alle lærere og elever/barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen.

Pedagogisk samarbeid

eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land for å bidra til å utvikle bruk av IKT i læring. Fleksible, IKT-baserte aktiviteter kan integreres som en naturlig og varig del av det faglige arbeidet i skolen og barnehagen og er tilgjengelige for alle lærere hele tiden. eTwinning bidrar også til nettverksbygging og kompetanseutvikling innen IKT for lærere både gjennom å tilrettelegge for peer-to-peer-læring og gjennom konkrete opplæringstiltak tett knyttet til praksis.

På en enkel måte kan du bygge pedagogiske partnerskap med skoler i andre europeiske land og bidra til innovative samarbeidsformer, styrke språkopplæringen, spredning av god praksis og bidra til å utvikle læreres kompetanse i pedagogisk og samarbeidsrettet bruk av IKT.

Mer enn 5700 norske lærere på over 1600 skoler og barnehager er p.t. medlemmer i eTwinning-portalen.

eTwinning er en del av EUs Program Erasmus+. Utdanningsdirektoratet er utnevnt av Kunnskapsdepartementet som nasjonal støttetjeneste (National Support Service - NSS) for eTwinning. Vår aktivitet har 80% finansiering fra EU-kommisjonen.

Informasjonsfilm om eTwinning

Ambassadører og kontaktpersoner

Ansvarlig ved
DIKU er - Stian Hofslett Thowsen - stian.thowsen@diku.no eller 41208238
Utdanningsdirektoratet - Lisbeth K Gregersen- lkg@udir.no eller 90522914

Her er en oversikt over alle eTwinning-ambassadører og hvilket fylke de bor i. 
I en digital tidsalder kan selvsagt alle ambassadører kontaktes uavhengig av hvor i landet du bor.


Barnehage:

Merk at du velger selv hvilken ambassadør du ønsker å kontakte.

Har du spørsmål?

Ta en kikk på ofte stilte spørsmål. Dersom du ikke finner svar der, kan du kontakte en av personene i nærheten av din skole.

 

om etwinning.no

Forsidefoto: Moment Studio

Design: Gnist Design AS

Utvikling: Ramsalt Lab AS