Clap & Sing

Skoler og barnehager utveksler sangleker.
Clap and Sing logo
Bildet inneholder et element frigitt for bruk av det nederlanske nasjonalarkivet.

Innledning

Sangleker er en viktig del av barnekulturen over alt i verden. Å lære nye kan være noe man bruker hele livet. Denne prosjektideen kan brukes på alle alderstrinn men fungerer kanskje mest naturlig i barnehage / småskole. Mange fag kan også involveres, f.eks. musikk, kroppsøving og engelsk.

Mål

Musikk - etter 2. årstrinn 

Musisere (utdrag)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter
 • delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser
 • delta i framføring med sang, samspill og dans

Som nevnt finnes det mange andre læringsmål i mange fag som man kan bruke.

Slik gjør du

1) Alle prosjektpartnerne velger en eller flere sangleker fra landet sitt og lærer seg disse.

2) Alle partnere lage instruksjoner som gjør det mulig for andre å lære seg sanglekene. Det letteste er å bruke video og instruksjoner på et språk alle forstår (f.eks. engelsk), men dette kan gjøres på mange måter. Tekster og videoer postes i Twinspace. På lave alderstrinn / barnehage står lærerne for dette, men fra mellomtrinn og oppover kan elevene gjøre det selv.

3) Alle partnere lærer seg de andre partnernes sangleker og poster videoer der de leker dem.

4) Som en avslutning på prosjektet kan man ha et videomøte (f.eks. med eTwinning live) der hver gruppe viser fram en sanglek, intervjuer hverandre om prosjektet eller lignende. 

Utstyr

Videokamera/opptaksutstyr, mulighet for å lagre store videofiler, tilgang til Twinspace

Tips

-Twinspace har en begrensning på hvor store filer man kan laset opp. Derfor er det beste at videofilene ligger et annet sted og at man legger lenker til dem i Twinspace. Noen bruker videostrømmetjenester som Youtube og Vimeo til dette (man kan sørge for at ikke hvem som helst har tilgang til filmene der også), men man har mer kontroll hvis skolen/barnehagen har tilgang til OneDrive, Google Drive, Dropbox eller lignende.

-Når man skal filme elevene og vise det fram, også på en lukket plattform som Twinspace, må man innhente tillatelse fra foreldrene i samsvar med personvernloven. Erfaringsmessig er både barn og voksne positive til prosjekter som dette, men det er viktig å ivareta personvernet og eventuelle behov enkelte måtte ha for anonymitet.

-Med eldre elever kan man bruke FORUM-verktøyet i Twinspace til loggskriving, erfaringsutvekslinger og lignende.

Vurdering

Dette vil variere med elevenes nivå og hvilket fag som er regifag, men man kan blant annet vurdere:

-elevens evne til å leke / lære seg sangleker

-kvaliteten på "opplæringsmaterialet" hvis elevene lærer dette

 

Evaluering av opplegg

eTwinning-prosjekter som ligner dette er gjort mange ganger med stort hell. Her er et videoeksempel fra et lignende prosjekt.

Forfatter: Thomas Herlofsen
Organisasjon:
Gimsøy skole
Publisert: 30. sep 2018
Oppdatert: 30. sep 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Juletre
  Dette er et prosjekt om julehøytiden i ulike land. Det vil engasjerer alle med konkrete aktiviteter som ikke krever så mye tid eller utstyr for å bli vellykket.
 • Skype Theatre logo
  To skoler bruker eTwinning-plattformen til å spille teater sammen, over Skype eller lignende videokonferanseverktøy. To ferdige skuespill på engelsk ligger her, men det er enda morsommere å lage nye.
 • Klasse 4 a og b er med på e-Twinnng
  3 skoler i Europa samarbeidet om prosjektet.