Mattejulekalender

Hver dag eller en gang i uken før jul, løser elever fra forskjellige skoler tekstoppgaver fra en julekalender sammen.

Innledning

Elevene elsker julekalendere mot jul og her er en variant med tekst og tall. De løser tekstoppgaver i matte mot jul.

 

Mål

Her kan alle målene i matematikk etter 2. og 4. årstrinn være med, det kommer an på oppgavene hvilke mål som dekkes. Lærer velger oppgaver etter hvilke mål elevene skal oppnå i forhold til sitt ståsted. (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/#matematikk )

Slik gjør du

 1. Registrer deg på etwinning.net, begynn i god tid før desember.

 2. Finn en prosjektpartner.

 3. Avtal arbeid med julekalender, vil dere ha en oppgave per dag, eller en i uke?

 4. Avtal også hvem som lager hvilke oppgaver, husk at det bør være noe elever i begge klasser kan løse. Lærerne kan lage halvparten av oppgavene til kalenderen hver.

 5.  Lærerne kan lage tekstoppgaver  på papir og presentere de felles for alle elevene om morgenen live i twinspace dersom det tidsmessig er mulig. Disse må lærer legge inn i twinspace slik at oppgavene er klare til riktig dag.

 6. Bruk twinsspace som møterom for alle elvene når oppgavene skal løses.

 7. Om klassene har et språk som gjør at de ikke forstår hverandre så kan de skrive løsningen på pc, papir el. og vise hverandre denne. Da kan de sammenligne regnemåten og tankegangen i de forskjellige landene og elevene får oppleve at de kan forstå hverandre uavhengig av språk.

 8. Lærerne har svaret på oppgaven, elevene kan gjerne få gruble på om de tror svaret er riktig dersom de har ulike svar. Dette gjør de sammen på skjerm.

 

Utstyr

Pc

Storskjerm

Tips

Tilpass evt. gruppen etter behov og muligheter. Tekstoppgavene må være tilpasset elevene slik at alle kan komme med noen løsningsforslag. Finn for eksempel tekstoppgaver på matematikk.org eller lag oppgaver med advents/juletema selv.

 Lærer kan spille inn video hvor dagens oppgave presenteres dersom dere ikke har mulighet til å møtes til lik tid, den samme mulighet kan brukes til løsning.

Nettsiden Thinglink kan brukes til å lage julekalender. Man kan også bruke smart notebook, på smartskole.no ligger det ute noen julekalendere man kan bruke som mal.

 Lærer i Norge lager oppgave til 1. 3. 5. desember osv. og lærer i land 2. lager eksempelvis oppaver for 2. 4. 6. desember osv. En annen ting man kan gjøre er å lage en kalender i twinspace som elevene åpner hver dag.

I twinspace kan dere velge om alle skal være med å løse oppgaven i fellesskap eller om dere løser den hver for dere klassevis før dere møtes på skjerm, slik at dere kun avgir svaret sammen.

 

 

Vurdering

Elevene vurdere prosjektet til slutt og kan gis mulighet til å lage egne oppgaver til neste års kalender om det gav mersmak.

Forfatter: Sigfrid Lohnbakken
Organisasjon:
Lismarka skole
Publisert: 07. okt 2017
Oppdatert: 08. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Aksdal naturreservat, Tysvær
  Har du et spennende naturområde i nærheten av hjemstedet ditt? Har du funnet ut hva som faktisk finnes her?
 • Statistikk-takk
  La elevene lage, samle inn og analysere data gjennom undersøkinger sammen med elever på andre skoler og i andre land.
 • Statistisk sentralbyrå har mye data om norske kommuner
  Hvor mange bor på ditt hjemsted? I din kommune? Hvor stor er kommunen din? Hvordan er det i forhold til andre kommuner?