Symmetri i omgivelsene

Elevene finner symmetri i naturen og ellers i nærmiljøet. De tar bilder med mobilen og deler i eTwinning med partnerskolen og lager et digitalt galleri på TwinSpace.

Innledning

Dette prosjektet passer godt for flere trinn. Begrepet tilhører faget matematikk, men tema er aktuelt i naturfag, geografi og kunst og håndverk. Dette opplegget kan gjennomføres på 3-4 timer.

Mål

Tilknytning til læreplan

Matematikk

 • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design
 • kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar
 • (. . .)
 • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innanfor dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep.

Geografi

 • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

Kunst og håndverk

 • benytte kontraster mellomdiagonale, horisontale og vertikale retninger i en enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse

 

Slik gjør du

Innledende arbeid

Før prosjektet starter: Registrer deg i eTwinning og finn en partner. Registrer prosjektet sammen, og vent på beskjed om at dere har fått et TwinSpace. Legg til elevene i TwinSpace.

Gjennomføring

 • Forklar begrepet symmetri for elevene, og vis eksempler.
 • Send elevene ut i skolegården for å ta bilder. Velg ut de beste bildene, som også viser symmetri, og last opp i Materialseksjonen i TwinSpace. Her lager dere en mappe for hver skole slik at bildene sorteres.
 • Elevene velger noen bilder som elever fra partnerskolen har laget, og prøver å gjenskape disse. Elevene går nå ut på en ny fotografirunde i egen skolegård.
 • Elevene må forklare symmetrilinjen eller speilingen i bildene sine.
 • De beste bildene fra hver elev samles i en presentasjon og deles i TwinSpace. Her er en god anledning til å reflektere sammen i klassen og med partnerskolen om likheter og forskjeller. Dette er også avslutningen avprosjektet.

Utstyr

 • TwinSpace
 • PC / Mac
 • Nettbrett
 • Kamera
 • Mobil

Tips

Til videre arbeid, kan elevene utvide prosjektet og også inkludere tesselering og mønstre i naturen. Det gylne snitt av Fibonacci og tallrekken hans. Man kan også arrangere et nettmøte ved å bruke for eksempel Skype for å vise de beste eksemplene og reflektere sammen i slutten av prosjektet.

Vurdering

Dette er en aktivitet der det ikke er tenkt vurdering. Her får elevene mulighet til å lære mer digital kompetanse, faglige begreper, og samarbeid med elever i et annet land. Avhengig av hvilkét land man samarbeider med, så lærer også elevene å kommunisere på et annet språk. 

Evaluering av opplegg

Det er lurt å legge inn en evaluering etter hvert prosjekt.

Helene Møller
Forfatter: Helene Møller
Organisasjon:
Ramstad ungdomsskole
Publisert: 07. okt 2017
Oppdatert: 09. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg