Ukens Nyheter

Ukentlige nyhetspresentasjoner i samarbeid med andre.

Innledning

Dette prosjektet er tenkt gjennomført på omtrent to måneder. Grupper i klassen følger med på globale og lokale nyheter og formidler disse til prosjektpartnerne ukentlig, med bilder og overskrifter. Deretter diskuterer man nyhetene i Twinspace Forums.

Mål

Eksempler på mål etter tiende trinn:

Engelsk

-samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

-velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring

Samfunnsfag

-vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

-reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

Slik gjør du

Før prosjektet starter

Registrer deg i eTwinning og finn en partner. Registrer prosjektet sammen, og vent på beskjed om at dere har fått et TwinSpace. Legg til elevene i TwinSpace. Opprett et forum i Twinspace for hver uke i prosjektet, med forumtråder for partnerskole og type nyheter (for eksempel: Danmark-globalt, Finland-nasjonalt, Norge-lokalt et cetera). Lag også mapper under Materials med samme struktur.

Ukentlige aktiviteter så lenge prosjektet pågår

Hos hver prosjektpartner skal en gruppe elever hver uke presentere en lokal, nasjonal og global nyhetssak. Et foto med en overskrift og et par setninger er tilstrekkelig. De skal poste nyhetene i Twinspace (under MATERIALER og i FORUM). De andre elevene bruker FORUM til å kommentere og stille spørsmål, og elevene som postet svarer. Dette en fin anledning for refleksjon.

Felles avslutning av prosjektet

Elevene i prosjektet bruker et felles skriveverktøy (for eksempel  Padlet ) der de reflekterer over nyhetssakene. De kan for eksempel svare på følgende:  

-Hvilken av disse sakene vil være viktigst i framtiden (og hvorfor)?

-Hvilken sak var mest engasjerende (og hvorfor)?

-Hva du lært i dette prosjektet?

Utstyr

Tilgang til eTwinning, PC, Nettbrett eller lignende.

Tips

-Man kan samle arbeidene, f.eks. som en liten film eller som en veggavis

-Man kan også lage en mer tradisjonell avis ved å skrive små nyhetsartikler*

-Dette prosjektet kan integreres med prosjektet Young journalists

-Dette prosjektet er en god anledning til å diskutere fake news

Vurdering

Kjennetegn på måloppnåelse vil variere med regifagene for prosjektet. Partnere i prosjektet kan godt jobbe mot forskjellige faglige læringsmål, med ulike kriterier for måloppnåelse, 

Forfatter: Thomas Herlofsen
Organisasjon:
Vestsiden skole
Publisert: 07. okt 2017
Oppdatert: 08. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

  • Skype Theatre logo
    To skoler bruker eTwinning-plattformen til å spille teater sammen, over Skype eller lignende videokonferanseverktøy. To ferdige skuespill på engelsk ligger her, men det er enda morsommere å lage nye.
  • Guess who
    In a global world, teenagers all over Europe share the same idols and role models. In this project, students will produce video interviews with international celebrities without revealing their names, and students of other nationalities will have to guess who the chosen celebrity is.
  • Bilde av Thors Matvogn i Porsgrunn
    Elever fra forskjellige skoler sammenlikner hjemstedene sine på forskjellige måter i Twinspace, hjemmesiden til et eTwinningprosjekt. Dette prosjektet kan gjennomføres som et lite forskningsprosjekt eller som en kulturell og språklig utveksling. VÅRT HJEMSTED passer best for ungdomstrinnet.