Vær og værobservasjoner

Hvorfor er været forskjellig når vi drar sørover, nordover, østover eller vestover?
Undersøk været ulke steder i Europa gjennom eTwinning samarbeid.
Øya Lovund med "hermende" sky over seg sett fra Dønnesfjellet.

Innledning

Prosjektide av Antita Norman, førstelektor ved NTNU

Prosjekt om værobservasjoner for ungdomstrinnet. Varighet to måneder eller lengre, to eller tre deltakerland.

Mål

Hovedmål

Gjennom å studere statistikk og litteratur om været, gjennomføre egne værobservasjoner og utarbeide multimodale presentasjoner, skal de involverte elevene tilegne seg kunnskaper og lære om

 • vær
 • værfenomener
 • værets påvirkning på landskap og mennesker
 • menneskers påvirkning på været. 

Problemstillinger

 • Er det forskjeller i været mellom to steder i Europa? 
 • Kan det for eksempel være steder som ligger på samme breddegrad og/eller samme lengdegrad?  
 • Hva består evt. forskjellene i, og hva kan mulige årsaker være? 

Aktuelle kompetansemål fra læreplan

Samfunnsfag  - Fra hovedområdet Utforskeren

 • Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • Bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon

Fra hovedområdet Geografi 

 • Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn

Digitale ferdigheter i samfunnsfag

 • Kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema
 • Kunne bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere multimediale produkt

Engelsk/norsk/fremmedspråk

 • Relevante kompetansemål fra hovedområdene skriftlig/muntlig kommunikasjon i de nevnte språkfagene, avhengig av hvilket språk man kommuniserer på i prosjektet.

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i to kanskje tre europeiske land er etablert i god tid før prosjektstart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert

Gjennomføring

 1. Finne ut hvilken bredde- og lengdegrad deltagende skoler ligger på.
 2. Finne fram til følgende opplysninger for eget hjemsted:
 • Gjennomsnittlig maksimumstemperatur
 • Total nedbørsmengde
 • Regnets pH-verdi
 • Gjennomsnittlig antall soltimer
 • Gjennomsnittlig vindstyrke
 1. Observere og registrere temperatur, nedbør, antall soltimer og vindstyrke for eget hjemsted for en gitt periode, for eksempel tre ganger i uka i én måned.
 2. Ta værbilder fra eget hjemsted samme dag som værobservasjonene gjennomføres, helst på et bestemt klokkeslett som partnerne blir enige om, og gjerne av det samme stedet hver dag, for bedre å kunne sammenligne. 
 3. Utarbeide en observasjonsrapport på prosjektets arbeidsspråk, der bildene skal være en del av rapporten. Rapporten kan utarbeides som en skriftlig, sammensatt tekst, som en presentasjon eller som en digital fortelling med lyd og bilder. Dele rapporten på TwinSpace.
 4. Studere partnerelevers rapport. Sammenligne og analysere observasjonene. Drøfte mulige forklaringer på likheter og forskjeller i egen klasse (og evt. med partnerelever ved bruk av Forum på TwinSpace).
 5. Utarbeide en fiktiv værmelding for eget hjemsted, basert på de innsamlede data. Utgangspunktet her kan være værmeldingene i nasjonale TV kanaler. Dele denne med partnerelever via TwinSpace. 

Utstyr

 • Utstyr for å måle nedbør og vindstyrke
 • Regneark
 • Skriveverktøy
 • Presentasjons- og samarbeidsverktøy
 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post

Tips

Dette prosjektet er spesielt utarbeidet for samarbeidsskoler som ligger på samme lengde- eller breddegrad, men kan tilpasses og gjennomføres selv om dette ikke er tilfellet.

Prosjektet åpner for samarbeid også med naturfag, for eksempel gjennom at elevene skal måle regnets ph-verdi.

Forfatter: Anita Normann
Organisasjon:
NTNU
Publisert: 04. okt 2017
Oppdatert: 16. okt 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Kårstø prosessanlegg
  Hvilken rolle har hjemstedet i nasjonalt og internasjonalt perspektiv? Hva er hjemstedet kjent for utover lokalsamfunnet?
 • Waterways
  Våre største byer ligger gjerne ved naturlige havner, og har fremdeles et aktivt rutenett av skip som knytter oss sammen med mennesker i havner både nært og fjernt. I dette prosjektet tar elevene utgangspunkt vannveiene i sitt nærmiljø, og utforsker hvordan vannet knyttet oss sammen med andre før i tiden og situasjonen i dag.  
 • Bilde av Thors Matvogn i Porsgrunn
  Elever fra forskjellige skoler sammenlikner hjemstedene sine på forskjellige måter i Twinspace, hjemmesiden til et eTwinningprosjekt. Dette prosjektet kan gjennomføres som et lite forskningsprosjekt eller som en kulturell og språklig utveksling. VÅRT HJEMSTED passer best for ungdomstrinnet.